Almedalen 2018

Under årets Almedalsvecka kommer IMEK hålla seminarium, delta i paneldebatt och inspireras av andra arrangörer. Vi förtöjer vår båt nere i hamnen och erbjuder såväl sovplatser som utrymme för seminarium och mindre mingel.

Måndag 2/7 kl 13.00-13.30

Att bygga billigt med klimatsmarta och prefabricerade installationer

Eventet
Under måndagen deltar Tomas i ett samtal om prefabricerade installationer hos VVS-Fabrikanternas Råd.

Tisdag 3/7 kl 15.00-15.45

Kan effektiv ventilation i skolor öka studieresultaten?

Eventet
Under tisdagen håller IMEK, tillsammans med InventiAir, ett seminarium om hur effektiv ventilation kan öka skolresultaten. Genom innovativa lösningar kan bättre inomhusklimat uppnås med lägre luftmängd och därmed lägre energianvändning.

Onsdag 4/7 kl 15.00-15.45

Hur bygger man studentbostäder, hyresrätter och affärslokaler lönsamt i lågkonjunktur?

Eventet
Onsdagen bjuder på samtal mellan IMEK, projektledningsföretaget Aurora och SSSB. Vi diskuterar hur man uppnår lönsamma projekt i svåra byggtider och hur energiinvesteringar kan minska driftskostnader över tid.

Torsdag 5/7 kl 15.00-15.45

Självförsörjande fastigheter i skärgård och fjällnatur

Eventet
Under vårat sista seminarium samtalar vi om självförsörjande hur i skärgård och fjällnatur. Vi diskuterar utmaningar, möjligheter med ny teknik och referensprojekt.