IMEK miljöpolicy

Kvalitet och miljö

Kvalitetssystem och Miljöpolicy

Vårt kvalitetssystem ansluter till ISO 9001 och miljösystemet till ISO 14001.

Imeks kvalitets- och egenkontroll

Vi arbetar med

 • Förutsättningar för att göra rätt
 • Metoder för att utföra uppgifter enligt kundens önskemål

Förutsättningar i projekt

 • Att känna till målet med projektet
 • Att bryta ned målet på relevanta delmål
 • Att via vår beslutsmall hantera arbetsgången i respektive delprojekt

Metoder för granskning i projekt

 • Granska teknik
 • Granska gränsdragning
 • Granska juridiskt
 • Granska pedagogiken
 • Använda vår särskilt framarbetade granskningsmall för ovanstående
 • En erfaren konsult utanför projektgruppen granskar alla handlingar