Plusenergihus rådgivning Stockholm

Plusenergihus

Önskar du ett hus som producerar mer energi än det använder?

Tack vare teknisk utveckling, ett större utbud av produkter och ökad kunskap är det numer lönsamt att bygga Plusenergihus. För att lyckas behövs ett helhetsgrepp om byggnadens klimatskal, uppbyggnad och tekniska system. Husen skall ha god täthet, vara välisolerade samt inneha installationer med god värmeåtervinning. Målsättningen är att minimera både energianvändningen och kostnaderna.

Investeringskostnaden för ett Plusenergihus behöver inte bli högre än för ett hus med normkrav. Ett klimatskal med låga U-värden betalas hem genom att man kan plocka bort delar av värmesystemet. Genom att blåsa in tilluften vid golven kan man öka luftutbyteseffektiviteten, minska luftflödena och därmed minska fläkt- och kanalstorlekar.

För att minska de löpande driftskostnaderna beläggs taken med solcellspaneler. Den producerade elen nyttjas för egen användning och försäljning ut på nätet. Överskottet säljs till samma pris per kWh som det vid behov kan köpas tillbaka för.

För att minska varmvattenförlusterna kan man till exempel installera en avloppsvärmeväxlare eller cirkulationsduschar. Duscharna har sedan länge används i rymdfarkoster och har idag hittat ner till bostadshusen. En dusch drar fem liter varmvatten som sedan cirkulerar via en renare (en vanlig dusch drar i snitt 75 liter).

IMEK kan såväl verka rådgivande som leverera färdiga handlingar över systemen. Kombinationen av en välarbetad energiberäkning, LCC-kalkyler och betryggande erfarenhet möjliggör en lönsam investering.