Energibesparing i passivhus

Energi

IMEK har lång erfarenhet av energitjänster. Vi följer med i utvecklingen av den senaste tekniken för att skapa energieffektiva lösningar i byggnader.

Sedan 10 år tillbaka samarbetar IMEK med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, för att få både djup och bredd när det gäller energiproduktion och energibesparingar. Detta samarbete omfattar även miljöområdet.

Energieffektivisering

Vi har som mål att skapa system med låg energiförbrukning. Med rätt val, som är ekonomiskt bra investeringsmässigt och som bidrar till lägre driftkostnader hjälper vi våra kunder till de bästa lösningarna.

Ett tydligt exempel på detta är passivhus–konceptet. Ett passivhus är en byggnad vars termiska förluster har minskats till en nivå som gör att väldigt lite energi för värme och kyla behövs – mindre än 50% av energikravet för nya byggnader i Sverige. Förbättringen sker huvudsakligen tack vare bra isolering och täthet av byggnaden. Ett bra värmeåtervinningssystem har även stor betydelse. Den extra kostnad för isolering mm. som tillkommer vid uppförandet betalar tillbaka sig på några år tack vare minskade underhålls- och driftkostnader. Passivhus hjälper till att minska de globala klimatförändringarna genom reducering av koldioxidutsläppen.

Referensprojekt: Beckomberga

 

Energisamordning

Vid projektering är det viktigt att man i ett tidigt skede tar hänsyn till hur olika val påverkar energiförbrukningen.
IMEK samordnar energifrågor i projekt och ger svar på hur olika val påverkar energiförbrukningen. För att på ett pedagogiskt vis redovisa detta använder IMEK verktyget Crosshouse som redovisar ekonomiska och energimässiga konsekvenser samt hur fastighetsvärdet kan påverkas positivt.
Läs mer om Crosshouse under Drift och Ekonomi

Förnybara energikällor

Hotet från globala klimatförändringar som orsakas av koldioxidutsläpp från fossila bränslen, är en av de viktigaste skälen att minska utsläppen. En övergång till energikällor som ger låga eller inga koldioxidutsläp, såsom förnybara energikällor, är nödvändig.

Förnybar energi kommer från energikällor som hela tiden förnyar sig och kommer ej ta slut inom överskådlig framtid.

Idén om hållbar utveckling är starkt kopplad till användningen av förnybara energikällor. Dessa energikällor är säkra och pålitliga energileverantörer som är miljövänliga och ger människor en chans till en bättre framtid.

Vi tror på denna idé om hållbar utveckling, och därför projekterar vi energisystem som både är hållbar och kostnadseffektiv.