Tjänster inom energiteknik Stockholm

Affärsidé

Vad: IMEK skapar enkla och miljöanpassade installationer till lägsta totalkostnad.

Hur: Från idéskede till färdig produkt med bra arbetsmetod och verktyg.

Vem: IMEK vill arbeta med kompetenta, återkommande kunder.

Arbetsmetod

Vi har en arbetsmetod, som innebär att vi tillsammans med kunden definierar projektets mål och bryter ned detta i relevanta delmål. Resultatet blir att kunden och konsulten arbetar med klara direktiv åt samma håll och att den ömsesidiga förståelsen ökar redan i tidiga skeden. Detta i sin tur leder fram till att kunden kan fatta tidiga beslut och till klara förutsättningar för alternativa lösningar.

Vi arbetar strukturerat och använder beprövade hjälpmedel för att skapa ett bra klimat till en låg totalkostnad.