Måndag 27/6: Hur mycket kan reducerad energianvändning öka fastighetsvärdet?

Är det ekonomiskt försvarbart att bygga energi-optimerat när inflationen rusar? Under måndagen pratar IMEK om vad som gör denna ekvation möjlig.

Eventet pågår mellan 17:00 – 20:00
Klockan 18:00 håller Frida Esselin, Johan Enmalm och Tomas Kvistmo i en dialog gällande ekonomiskt och miljömässigt hållbara investeringar i fastigheter

Tisdag 28/6: Hur mycket kan industriellt tillverkade plusenergifastigheter öka fastighetsvärdet?

Under tisdagen anordnar IMEK, Building Homes och Zero Carbon Tech en kväll tillsammans. Här diskuteras bland annat hur ny industriell tillverkning fungerar, kan tillämpas och bidra till utveckling i branschen. Inte minst i tider med rusande materialpriser och osäker materialförsörjning. Ytterligare samtalsämne är hur hybridpaneler möjliggör plusenergibyggnader på tillgängliga takytor, genom att omvandla solenergi till både el och värme i samma panel.

Warwick Kendrick från Aurora Construction kommer även att delta för att tala om industriellt tillverkade bostäder, med utgångspunkt i Jylland, Kista – 330 lägenheter.

Eventet pågår mellan 17:00 – 20:00
Klockan 18:00 håller Tomas Kvistmo och Marcus Kanewoff i en dialog gällande att skapa plusenergifastigheter och uppnå Miljömålen 2030 på kommersiella villkor

Onsdag 29/6: Hur mycket kan digitalisering öka fastighetsvärdet?

Onsdagen bjuder på en temakväll arrangerad av Sensative och IMEK. Här diskuteras bland annat hur ny teknologi öppnar upp ett nytt digitalt landskap av information i fastigheter.

Eventet pågår mellan 17:00 – 20:00
Klockan 18:00 håller Tony Strand i en dialog gällande att accelerera digitalisering i fastigheter för att nå Miljömålen 2030 och få nöjdare kunder på köpet

Pre-Almedalen

Föredrag – Kunskap – Nätverkande

Kanske var du en av dem som deltog på vårt Pre-Almedalen evenemang i slutet av juni, eller kanske hade du svårt att prioritera det? Här kommer den korta filmen som både ger dig en känsla för dagarna och sammanfattar vad vi pratade om.

Tack till alla som närvarade!

Till höger ser ni en sammanfattning av dagarnas agenda och de talare som höll i presentationer och dialoger. Många intressanta ämnen och perspektiv diskuterades gällande alla tre ämnen och framtiden inom energibranschen bland de deltagande – och deltog ni inte i år så ser vi fram emot att se och diskutera med er nästa år!