Tjänster inom energiteknik Stockholm

Tjänster

IMEK erbjuder helhetslösningar inom VVS- och energiteknik och vi arbetar ständigt för att möta våra kunders önskemål och behov.

Vi utför en rad olika tjänster inom följande verksamhetsområden:

  • Luftbehandling
  • Kyla
  • Värme
  • Sanitet
  • Sprinkler
  • Tryckluft
  • Styr och övervakning
  • Klimat
  • Miljö
  • Energi

Läs mer om våra tjänster inom Projektering & inomhusklimat, Energi, Drift & ekonomi och Miljö.

Teknik / ekonomi

Utredning

Utredningar avseende installationsteknik och installationsekonomi

Kalkyl

Kalkyler och kostnadsbedömningar om energi och miljö

Simulering

Modeller för simulering av energi, lönsamhet och livscykelkostnader

Totalentreprenader

Ramhandling

Funktionskrav för upphandling av entreprenader

Generalentreprenad

Programhandling

Identifierar behov samt redovisar mål och krav-specifikationer

Systemhandling

Systemval samt dokumentation

Förfrågningshandling

Färdigprojekterat förfrågningsunderlag

Bygghandling

Färdigprojekterat underlag för utförande

Relationshandling

Dokumentation av utförd installation

Upphandling

Anbudsutvärdering

Medverkan vid upphandlingar

Produktion

Startmöte

Informationsmöte med entreprenör

Byggmöten/UE-möte

Att leda (eller bistå) möten

Installationsledning

Att leda installationsentreprenader

Provning

Att samordna provningar och genomföra samordnade funktionsprovningar

Dokumentation

Att initiera och samordna all typ av entreprenaddokumentation

Besiktning

Att utföra eller medverka vid entreprenadbesiktning

CE-märkning

Kontrollera och dokumentera att anläggning uppfyller gällande EU-krav

Förvaltning

Funktionskontroll

Kontroll av drift samt av energiförbrukning

Inventering

Kartläggning av anläggningsstatus och investeringsbehov

OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Drift- och energioptimering

Säkerhetställande av rätt drifts- och energifunktion

Energideklaration

Faktainsamling, energiredovisning med förbättringsförslag

Besiktning

Entreprenadbesiktning

Utbildning

Utbildning

Skräddarsydda utbildningar inom energi, miljö, teknik och ekonomi

Administration

Tidplan

Framtagning av projekteringstidplaner samt produktionstidplaner

Projekteringsledning

Projekteringsledning för installationer

Projektledning

Projektledning för installationer

CAD-samordning

Samordning av installationer för bygghandling