Energi

IMEK har lång erfarenhet av energitjänster. Vi följer med i utvecklingen av den senaste tekniken för att skapa energieffektiva lösningar i byggnader.

Sedan 10 år tillbaka samarbetar IMEK med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, för att få både djup och bredd när det gäller energiproduktion och energibesparingar. Detta samarbete omfattar även miljöområdet.

Energieffektivisering

Vi har som mål att skapa system med låg energianvändning. Med rätt val, som är ekonomiskt bra investeringsmässigt och som bidrar till lägre driftkostnader hjälper vi våra kunder till de bästa lösningarna.

Energisamordning

Vid projektering är det viktigt att man i ett tidigt skede tar hänsyn till hur olika val påverkar energiförbrukningen.
IMEK samordnar energifrågor i projekt och ger svar på hur olika val påverkar energiförbrukningen. För att på ett pedagogiskt vis redovisa detta använder IMEK verktyget Crosshouse som redovisar ekonomiska och energimässiga konsekvenser samt hur fastighetsvärdet kan påverkas positivt.
Läs mer om Crosshouse under Drift och Ekonomi