Projektering av vvs-installationer

Projektering & inomhusklimat

Projektering med 3D CAD

Vid projektering och framställning av ritningar använder vi oss av Magi CAD 3D och Revit.

Fördelarna med att arbeta med 3D är bättre visualisering, enkel samordning med övriga discipliner vilket leder till lägre byggkostnader och bättre lösningar.

Vi åtar oss även uppdrag som CAD-samordnare i byggprojekt.

Klimat och energisimulering

Vid klimatsimulering samt energiförbrukning använder vi följande program:

IDA Klimat och Energi 4.5

IDA är ett verktyg för att simulera klimat och energiförbrukning under årets alla timmar. Med IDA kan vi t.ex. simulera vilka temperaturer som kan uppkomma i ett rum en solig dag och se vilka lösningar som ger den bästa komforten.

Imek har utvecklat ett flertal egna kalkylprogram. Ett exempel är en jämförelse mellan energiförbrukningen i en byggnad och det tillåtna intervallet enligt svensk förordning.