Imek teknikkonsulter VVS

Helhetslösningar inom VVS-teknik

IMEK VVS Rådgivande Ingenjörer AB grundades 1986 och har idag utvecklats till ett företag som kan erbjuda helhetslösningar inom VVS.

Vi arbetar med projekt från idé, utredningar, kalkyler till system- och bygghandlingar. Kompletterande tjänster är upphandlingar, installationsledning, provningar samt uppföljning av idrifttagna anläggningar. Vi på IMEK har som mål att med väl utvecklade arbetsmetoder leverera idéer och handlingar som ger lägsta totalkostnad för varje projekt. Vårt kontor är beläget på Regeringsgatan 82 i centrala Stockholm. Företaget är privatägt och fristående från de stora konsultkoncernerna.

Press

Press Beckomberga Imek
Press Dramatiska Institutet
Vattenfall huvudkontor, Uarda 2

Partners

KTH – vi har kontinuerligt samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan inom energilösningar. Flera masterstudenter har genomfört sitt examensarbete vid Imek. Exempel är de som utfört av Sabine, Krantzel och Sergio Arús.