Imek teknikkonsulter VVS

Helhetslösningar inom VVS-teknik

IMEK VVS Rådgivande Ingenjörer AB grundades 1987 och har idag utvecklats till ett företag som kan erbjuda helhetslösningar inom VVS.

Vi arbetar med projekt från idé, utredningar, kalkyler till system- och bygghandlingar. Kompletterande tjänster är upphandlingar, installationsledning, provningar samt uppföljning av drifttagna anläggningar. Vi på IMEK har som mål att med väl utvecklade arbetsmetoder leverera idéer och handlingar som ger lägsta totalkostnad för varje projekt. Vårt kontor är beläget på Regeringsgatan 82 i centrala Stockholm. Företaget är privatägt och fristående från de stora konsultkoncernerna.

 

IMEK och framtidens lösningar

Vi utvärderar kontinuerligt bättre lösningar för hållbart byggande och förbättrad inomhuskomfort. En del av detta arbete är att vi har samarbeten med Kungliga Tekniska Högskolan inom energilösningar. En annan del av detta är att flertalet studenter från både yrkeshögskolor samt universitet har genomfört sina examensarbeten hos IMEK.

Historia

Året var 1987. De tre vise männen Tomas, Ove och Staffan tassade för första gången in till kontoret på Regeringsgatan. Spända av förväntan och ovetandes om framtiden följde de sitt kall; att bidra till klimatarbetet, glada kunder och lösningar optimerade med avseende på ekonomin. I en tid före datorernas intåg påbörjade man med penna och sudd IMEKs allra första projekt; 73 bostadsrätter i Nynäshamn.

Teknikkonsultverksamheten fick en rivstart och redan efter första året var ett tiotal ingenjörer i full gång att projektera från slott till koja. Genom åren har vi anammat fiskodlingar, exklusiva spa-anläggningar, skolor, idrottsanläggningar, en konstgjord sjö och en snöande bastu. Vi har projekterat 30 000 bostäder, 10 miljoner kvadratmeter kommersiella lokaler och drygt 300 restauranger. Vi har bedrivit stadsplanering utav ett nytt Hammarby sjöstad i Xi’an, och utöver Kina haft projekt i länder som England, Spanien, Ryssland och Egypten.