Energimodell IDA ICE

Energi

IMEK har lång erfarenhet av energitjänster. Vi följer med i utvecklingen av den senaste tekniken för att skapa energieffektiva lösningar.

Vi har som mål att skapa system med låg energianvändning. Med rätt val, som är ekonomiskt bra investeringsmässigt och som bidrar till lägre driftkostnader, hjälper vi våra kunder till de bästa lösningarna.

Energi- och klimatsimulering

Vid klimatsimulering samt energimodellering använder vi IDA Klimat och Energi. IDA är ett verktyg för att simulera klimat och energiförbrukning under årets alla timmar. Med IDA kan vi t.ex. simulera vilka temperaturer som kan uppkomma i ett rum en solig dag och se vilka lösningar som ger den bästa komforten.

Energiutredning

För att optimera befintlig energianvändning utför vi energiutredningar för allt från villor och flerbostadshus till industriella och kommersiella lokaler. Dessa leder till en redovisning av fastighetens energianvändning, möjligheter till förbättringar och energibesparingar samt steg som kan tas för att minska driftkostnaden, nå EU-taxonomi compliance, mm.

Termografering

Utöver sedvanlig termografering med värmekamera i fastigheter erbjuder IMEK även termografering med hjälp av drönare, där byggnadens energiförluster kartläggs och presenteras i en 3D-modell. Genom att detektera värmeförluster och att inspektera fastighetens klimatskal kan energibesparingsåtgärder identifieras och analyseras.

Energisamordning

Vid projektering är det viktigt att man i ett tidigt skede tar hänsyn till hur olika val påverkar energiförbrukningen. IMEK samordnar energifrågor i projekt och ger svar på hur olika val påverkar energiförbrukningen.

För att på ett pedagogiskt vis redovisa detta använder IMEK verktyget Crosshouse som redovisar ekonomiska och energimässiga konsekvenser samt hur fastighetsvärdet kan påverkas positivt. Läs mer om Crosshouse under Drift och Ekonomi.