Green Building Stockholm

Miljö

Ett hållbart byggande kan uppnås med tvärvetenskapliga samarbeten mellan IMEK som energikonsult tillsammans med byggherrar, arkitekter, konstruktörer, stadsplanerare, miljöexperter och andra specialister. Denna typ av samarbete bör ske från start av projekteringen till det praktiska genomförandet av projektet för bästa lönsamhet men kan även initieras under senare faser.

Miljöledningssystem

Svensk Miljöbyggnad, Green Building, Green Star, BREEAM, LEED och Svanen med fler. Miljöledningssystemen är många men oavsett val kan IMEK hjälpa er i processen att certifiera er byggnad. Vi hjälper er att uppnå den certifieringsnivå ni önskar och beräknar indikatorer för miljöledningssystem gällande exempelvis energi, dagsljus, vatten och avlopp, ventilation och inomhusmiljö samt komfort.

Miljösamordnare

IMEK har certifierade miljösamordnare för Svensk Miljöbyggnad och kan därför hjälpa er leda arbetet i Miljöbyggnad vid nyproduktion, ombyggnad eller för ett befintligt bestånd.