Projektering av vvs-installationer

Projektering & inomhusklimat

MEK erbjuder helhetslösningar inom VVS och vi arbetar ständigt för att möta våra kunders önskemål och behov. Vi utför en rad olika tjänster inom energi, dagsljus, vatten och avlopp, ventilation och inomhusmiljö samt komfort för både befintliga byggnader och nyproduktioner.

Vid projektering och framställning av ritningar använder vi oss av MagiCAD och Revit. Vi åtar oss även uppdrag som CAD-samordnare i byggprojekt.

Klimat- och energisimulering

Vid simulering av klimat samt energiförbrukning använder vi följande program: IDA Klimat och Energi

IDA är ett verktyg för att simulera klimat och energiförbrukning under årets alla timmar. Med IDA kan vi t.ex. simulera vilka temperaturer som kan uppkomma i ett rum en solig dag och se vilka lösningar som ger den bästa komforten.

IMEK har även utvecklat ett flertal egna kalkylprogram för att beräkna en byggnads energibehov.