IMEK I ALMEDALEN 2018/19

Almedalen 2019

IMEK kommer även detta år att anordna seminarium och inspireras av andra arrangörer. Vi förtöjer vår båt nere i hamnen och erbjuder såväl sovplatser som utrymme för seminarium och mindre mingel.

Tisdag 2/7 kl 11.00-12.00

Det eldas åt kråkorna – hur bygger vi energismarta hus?

Eventet
Under tisdagen arrangerar IMEK ett seminarium där Tomas Kvistmo, Lars Leffler och Frida Esselin deltar. Seminariet behandlar bl.a. hur hus kan byggas utan extern energiförsörjning och förutsättningarna för att bygga Plusenergihus. 

Onsdag 3/7 kl 11.00-12.00

Kriminellas infiltration av fastighetsbranschen – ett växande samhällsproblem

Eventet
Under onsdagen anordnar Scutus tillsammans med IMEK ett seminarium som behandlar den ökande förekomsten av kriminalitet i form av exempelvis penningtvätt, hot och utpressning inom fastighetsbranschen. 

Torsdag 4/7 kl 11.00-12.00

Information – en förutsättning för smarta städer

Eventet
Torsdagen bjuder på seminarium arrangerat av Sensative och IMEK. Seminariet behandlar hur ny teknologi som exempelvis IoT, ML och AI öppnar upp ett nytt  digitalt landskap av information och hur detta förhåller sig till exempelvis byggande av smarta städer.

Almedalen 2018

Under årets Almedalsvecka kommer IMEK hålla seminarium, delta i paneldebatt och inspireras av andra arrangörer. Vi förtöjer vår båt nere i hamnen och erbjuder såväl sovplatser som utrymme för seminarium och mindre mingel.

Måndag 2/7 kl 13.00-13.30

Att bygga billigt med klimatsmarta och prefabricerade installationer

Eventet
Under måndagen deltar Tomas i ett samtal om prefabricerade installationer hos VVS-Fabrikanternas Råd.

Tisdag 3/7 kl 15.00-15.45

Kan effektiv ventilation i skolor öka studieresultaten?

Eventet
Under tisdagen håller IMEK, tillsammans med InventiAir, ett seminarium om hur effektiv ventilation kan öka skolresultaten. Genom innovativa lösningar kan bättre inomhusklimat uppnås med lägre luftmängd och därmed lägre energianvändning.

Onsdag 4/7 kl 15.00-15.45

Hur bygger man studentbostäder, hyresrätter och affärslokaler lönsamt i lågkonjunktur?

Eventet
Onsdagen bjuder på samtal mellan IMEK, projektledningsföretaget Aurora och SSSB. Vi diskuterar hur man uppnår lönsamma projekt i svåra byggtider och hur energiinvesteringar kan minska driftskostnader över tid.

Torsdag 5/7 kl 15.00-15.45

Självförsörjande fastigheter i skärgård och fjällnatur

Eventet
Under vårat sista seminarium samtalar vi om självförsörjande hur i skärgård och fjällnatur. Vi diskuterar utmaningar, möjligheter med ny teknik och referensprojekt.