3D-modell termografering fastighet

En roterande 3D-modell av en fastighet skapad med drönar-termografering där köldbryggor syns tydligt