1.5°C mål Parisavtal

Bild på stopp-liknande runda protestskyltar där det står att 1.5°C är gränsen, anspelar på Parisavtalet och koldioxidutsläpp