CRREM

Diagram över en fastighets koldioxidekvivalenta utsläpp baserat på Sveriges troliga elmix i framtiden