Plusenergihus rådgivning Stockholm

Fördelar med Plusenergihus

  • Ekonomiskt och framtidssäkrat
  • Miljövänligt och ekologiskt
  • Stabilt marknadsvärde på fastigheten

Plusenergihus

Ett Plusenergihus producerar mer energi än det använder

För att ett hus ska kunna benämnas som plusenergihus bör det leverera mer energi än det använder, räknat under ett års tid. Med den typen av energiteknik kan en fastighetsägare bli elproducent och sälja sitt överskott av el.

Oavsett om du är i behov av energirådgivning eller kartläggning inför ditt val av effektivisering, eller kanske behöver en genomarbetad energikartläggning med kalkyl för totalkostnad – så har vi på Imek kompetensen du söker.
Om ett plusenergihus är eftersträvansvärt som format för din bostadsbyggnation eller er verksamhet, så kan Imek hjälpa er med antingen en, flera, eller samtliga av nedanstående punkter:

  • Från idé till uppföljning – Vi kan bistå er i projektet från systemutformning till energiberäkningar och utvärdering.
  • Vägledning för rätt energiavtal – Vi hjälper dig att hitta fram till ett avtal som är så fördelaktigt som möjligt för just dina förutsättningar – med plusenergihuset som utgångspunkt.
  • Kalkyler för totalkostnader – Vad kostar din investering i ett energieffektivt hus som exempelvis ett plusenergihus? Imek tar fram kalkyler för totalkostnaderna, vilka sedan ligger till grund för beslut om projektstart.
  • LCC-analyser – Vad kostar din investering samt vad blir den uppskattade livscykelkostnaden för ditt plusenergihus? I dessa beräkningar tar vi med både de grundläggande investeringskostnaderna – inköp och installation av ackumulatortank, solcellspaneler, värmeväxlare osv – men även de totala driftskostnaderna för alla dessa investeringar under användningsperioden.

Hur lönsamt är det att bygga Plusenergihus?

Tack vare teknisk utveckling, ett större utbud av produkter och ökad kunskap är det numera lönsamt att bygga Plusenergihus. För att lyckas behövs ett helhetsgrepp om byggnadens klimatskal, uppbyggnad och tekniska system. Husen skall ha god täthet, vara välisolerade samt inneha installationer med god värmeåtervinning. Målsättningen är att minimera både energianvändningen och kostnaderna. Ett klimatskal med låga U-värden betalas hem genom att man kan plocka bort delar av värmesystemet. Genom att blåsa in tilluften vid golven kan man öka luftutbyteseffektiviteten, minska luftflödena och därmed minska fläkt- och kanalstorlekar.