cape-east bergvärme - frikyla

Cape East Hotell/SPA

EnergiVVS-projektering

Detaljer

Beställare

Akelius Fastigheter

Nybyggnad
Yta: 1000 m² samt 150 hotellrum
Mål:Green Building klassificering

Utförligare beskrivning kommer inom kort.