dramatiska-institutet referens energibesparing

Dramatiska Institutet

EnergiVVS-projektering

Detaljer

Beställare

Akademiska Hus

Nybyggnad
Yta: 5000 m²
Mål: Energiförbrukning 50 % av BBR krav

Utförligare beskrivning kommer inom kort.