granby-imek miljöprojekt referens

Gränby 1200 bostäder

EnergiVVS-projektering

Detaljer

Beställare

Rikshem

Tillbyggnad
Mål: Miljöprojekt. 75 kWh/m² år
Yta: 80 000 m²

Utförligare beskrivning kommer inom kort.