Handelshögskolan referens energibesparing

Handelshögskolan Stockholm

EnergiVVS-projektering

Detaljer

Beställare

Handelshögskolan

Tillbyggnad
Annex med kontor, samlingssalar samt ljusgård.
Mål: Energiförbrukningen blir 50% enligt BBR krav.

Utförligare beskrivning kommer inom kort.