Heron City referens låg energiförbrukning

Heron City Upplevelsecenter

EnergiVVS-projektering

Detaljer

Beställare

Heron International

Yta: 35000 m²
Mål: Energiförbrukning 75% av BBR krav.

Utförligare beskrivning kommer inom kort.