ICA referens IMEK Energieffektiv byggnad

ICA Huvudkontor & Maxibutik

EnergiVVS-projektering

Detaljer

Beställare

Solna Business Park / CLS Holdings Ltd

Nybyggnad
Yta: 45 000 m²
Mål: Energieffektiv byggnad

Utförligare beskrivning kommer inom kort.