Heba referens Miljöprojekt IMEK

Norra Djurgårdsstaden 2

VVS-projektering

Detaljer

Beställare

HEBA

Nybyggnad
Mål: Miljöprojekt. 55 kWh/m² år
Yta: 8 000 m²

Utförligare beskrivning kommer inom kort.