Siggesta Gård referens IMEK energibesparing

Siggesta Gård

EnergiVVS-projektering

Detaljer

Beställare

Siggesta Gård

Orangeri – Herrgård – Restaurang – Loge

Yta: 5 000 m²
Mål: Energiförbrukning 50% av BBR krav.

Utförligare beskrivning kommer inom kort.