Stendalen hotell referens IMEK grön energi

Stensdalen Fjällstuga

EnergiVVS-projektering

Detaljer

Beställare

Svenska Turistföreningen

Nybyggnad
Mål: 0-energihus
Yta: 200 m²

Utförligare beskrivning kommer inom kort.