Vällingby Parkstad

EnergiVVS-projektering

Detaljer

Beställare

Einar Matsson

Ombyggnad hus A, B, C
Mål: Miljöprojekt. 75 kWh/m² år
Yta: 62 000 m²

Utförligare beskrivning kommer inom kort.