Vattenfall huvudkontor miljöbyggnad referens IMEK

Vattenfall

EnergiVVS-projektering

Detaljer

Beställare

Fabege

Nybyggnad
Yta: 55 000 m²
Mål: ”Nummer 1 för miljön”

Utförligare beskrivning kommer inom kort.