Ventilation och smittspridning

Tidigare när kopplingen mellan ventilation och hälsa diskuterats har det generellt handlat om byggnadens luftkvalitet för att motverka fenomen som ’Sick Building Syndrome’. Nuförtiden är dock optimering av ventilationssystem ur en smittskyddssynvinkel ett högaktuellt ämne då ren luft har blivit en allt viktigare råvara. Till skillnad från sjukhus och liknande inrättningar har varken arbetsplatser eller bostäder haft ett stort fokus på sambandet mellan ventilation och renhet ur ett smittspridningsperspektiv. Pandemin har belyst vikten av god ventilation ur ett bredare hälsoperspektiv i alla typer av byggnader.

Ventilationen spelar en viktig roll gällande den långvariga smittspridningen i byggnader

Flera studier har visat att Covid-19 viruset åtminstone delvis är luftburet, men detta gäller även andra vanligt förekommande smittor som sprids via luften på kontor, som förkylningar och influensa.

Så vad kan göras?

Internationella organisationer som REHVA hänvisar till en hierarki för infektionskontroll där insatser som att flytta event till utomhusmiljöer och ventilationsåtgärder rankas över administrativa riktlinjer och personlig skyddsutrustning. Enligt Chalmers är ett viktigt råd att säkerställa att ventilationen fungerar enligt gällande myndighetskrav. Arbetsmiljöverket betraktar coronaviruset som luftburet och rekommenderar att ventilationen bör ses över.

Vad innebär detta för er?

Vill ni säkerställa en bra inomhusmiljö vad gäller luftkvalitet? Vi på IMEK kan hjälpa er med att optimera era befintliga system, så som att utarbeta en strategi för dagens ventilation. Vi kan även bistå i systemvalsprocessen för ert framtida ventilationssystem.

  • Utredning av dagens luftbehandling
  • Enkla men effektiva lösningar som förbättrar luftkvaliteten i byggnaden
  • Systemval för luftbehandling utefter önskemål
  • Låg inblåsning kontra omblandande ventilation

Frågor? Kontakta oss gärna via vårt formulär.